Julmarknaden i Hässleholm
Kursavslutning i onsdagsgruppen.