Placeholder Picture Placeholder Picture Placeholder Picture Placeholder Picture Placeholder Picture

Hembygdsmuséet
Onslunda Hembygdskrets bildades 1950 av några entusiastiska bybor, som ville köpa och bevara en "mölla" öster om byn. Pengar saknades och det blev inget av. Föreningen var vilande till 1956, den ombildades då och namnet ändrades till Othinslunda Hembygdsförening. Ett museum var önskemålet eftersom Gustav Henriksson (1897 - 1971) ville skänka sin då 42 år gamla samling till OHF. Det var c:a 3000 allmogeföremål, men lokal saknades. Samtidigt hade kommunen köpt Knutssons gård med marker. De var intresserade av marken för bostadsbyggande. Kommunen hade inget intresse av fastigheterna så OHF fick ta hand om byggnaderna och flytta in i sitt muséum, vilket invigdes 1957. Gustav Henriksson fortsatte samla föremål till muséet, bl.a. på auktioner. Hembygdsmuseet är i dag inrymt i gårdens boningshus, där det förutom bruksföremål finns en klipptavelsamling och ett skomakeri. Dessutom finns en vagnhall med vagnar, slädar och en stor samling lantbruksredskap. I en av gårdens byggnader finns separat Borstmuseum


Placeholder Picture Placeholder Picture Placeholder Picture Placeholder Picture Placeholder Picture

Åter startsidan