Placeholder Picture Placeholder Picture Placeholder Picture Placeholder Picture Placeholder Picture

Föreningens kursverksamhet började med ett informationsmöte på Kulturmagasinet i Onslunda den 6:e mars 2001. Det tog en tid och sedan kunde man starta den första borstbindarkursen.
Man höll då till på gamla borstfabrikens kontor på övervåningen i gatuhuset. Det var många som anmälde sig och kursverksamheten blomstrade även om man ser till det ringa antalet. Det var cirka 10 – 12 personer de första åren.
Så småningom växte verksamheten och man iordningställde en lokal bakom Alma Trapps affär på hembygdsgården till kurslokal. Nu växte verksamheten och ibland var det två kurser som höll igång. De som inte önskade behålla sina alster tog föreningen hand om och sålde i Trapps affär. Man startade även en ”borstbindarakademi” där man samlades och satte borstar till föreningen.
2018 ändrade man om i muséet så man även kunde ha kurserna här. Nu blev det bättre plats och miljön var betydligt bättre än i den gamla lokalen.
En som verkligen brann för kursverksamheten var Inger Ohlsson som redan som trettonårig lärde sig sätta borstar. Detta var hennes yrke fram till pensioneringen och sedan har hon fortsatt att lära ut samt sätta borstar till föreningen.Placeholder Picture Placeholder Picture Placeholder Picture Placeholder Picture Placeholder Picture

Kursverksamhet Sugen på att lära dig konsten att sätta borstar.
Anmäl i så fall till info@onslundahembygdsforening.se eller ring 0725331270
I vår grundkurs lär man sig grunderna i att binda eller sätta borstar med handindragning i ögla. Kursen omfattar också materialkännedom med anpassning till olika användningsändamål, olika borstämnen och val av trådsort. Grundkursen omfattar 8 kurstillfällen á 3 lektionstimmar och löper under en termin om inget annat överenskommes. Kostnad 700 kr + material.
Man kan också boka heldagskurs 6 timmar á 1000 kr eller halvdagskurs 3 timmar á 400 kr inklusive material.
Prova-på-borstbindning, c:a 1 timme á 175 kr, även barn.
Individuella besök och grupper tas emot efter bokning. Kombination av museibesök och prova-på kan göras.
Ring Karin Blomqvist 072-5331270 mail: karinblomqvist7@gmail.com


Åter startsidan